Hokutoryu -80 luvulla

Hokutoryu demo3

Hokutoryu demo2

Hokutoryu demo1